Nemesvámos Katolikus Templomáért

Alapítvány

Nemesvámos, Fészek u. 5.

Email: dmgere@gmail.com

Telefon: +36 88 509 440

Bankszámlaszámunk: Kinizsi Bank 73200127-10010574

Alapítványunk adószáma: 18923535-1-19

Az Alapítvány története

1996. november 26-án Hadvári József, id. Hajgató Gábor és Dr. Ferencz István alapítványt hoztak létre Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány néven, hogy ezzel a lépéssel is elősegítsék Nemesvámos új templomának felépítését, nevezetesen a helyi adományok összegyűjtésével, valamint nagyobb támogatók felkutatásával és az összegyűlt adományok ellenőrzött felhasználásával. Akaratuk szerint az Alapítvány mindenkori kuratóriumi elnöke a mindenkori nemesvámosi római katolikus plébános, a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai pedig azok a személyek, akiket a mindenkori egyházközségi képviselőtestület megjelöl. Éppen ezért - s az Alapítvány különlegesen egyházi célja miatt - ezt a lépésüket előzetesen egyeztették az akkori plébánossal, valamint a Veszprémi Főegyházmegye Érseki Hivatalával. Az Alapítványt a bíróság 1996. december 12-én nyilvántartásba vette.

1999. június 1-én a Veszprém Megyei Bíróság az Alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét rendelte el, ugyanis időközben az alapítók a templomépítés célja mellett számos más, a hitéletet, a hitoktatást, a közösségi életet, a karitatív munkát, a válsághelyzetbe jutott családok lelki és fizikai támogatását segítő közhasznú célt is megjelöltek az Alapítvány céljai között.

2000. április 9-én megtörtént a nemesvámosi ma Fatima-háznak nevezett egyházközségi centrum alapkőletétele, majd megkezdődött az építkezés. 2003-ra elkészült a közösségi ház a paplakásokkal, majd pedig az új templom alapjának építése és befejeződött. Az új épületben az Alapítvány haladéktalanul megkezdte a célja szerinti működést, mellyel ma is számtalan közösségi megmozdulást, karitatív programot segít.

2010. március 20-án került átadásra az épület emeletén a Magyar Szentek-kápolna, mely az épület lelki központja lett segítve ezzel a mindennapi munkát. A kápolna kialakításában az Alapítvány számos más támogatóval együtt vett részt, hiszen ekkor már körvonalazódni kezdek a templomépítéssel kapcsolatos továbblépések lehetőségei. Így az anyagiak tartalékolása mellett az Alapítvány önkéntesei továbbra is végzik a közösség szolgálatát jelentő áldásos tevékenységüket, miközben erősen halad az új templom felépítésének csendes, de igen határozott előkészítése.