Nemesvámos Katolikus Templomáért

Alapítvány

Nemesvámos, Fészek u. 5.

Email: dmgere@gmail.com

Telefon: +36 88 509 440

Bankszámlaszámunk: Kinizsi Bank 73200127-10010574

Alapítványunk adószáma: 18923535-1-19

Hirdetmények

Alapítványunk  a SZJA 1 %-ának felajánlásából a 2009. évre vonatkozóan 257.527 Ft-ot kapott, melyet ezúton köszönünk meg az adományozóknak!

A 2010. évre vonatkozóan ez az összeg 177.592 Ft, melyet szintén hálásan köszönünk!

Alapítványunk legfontosabb célkitűzése a nemesvámosi új római katolikus templom felépítése, ezért Alapítványunk gazdálkodását úgy alakítjuk, hogy a lehető legnagyobb mértékű anyagi erőt tudjunk az építkezésre elkülöníteni.

A törvényben meghatározottak szerint az Alapítványnak időről időre fel kell használnia a SZJA 1%-ából befolyt összegeket, éppen ezért az új templom építésének előkészítésén túl az Alapítvány támogatja a Fatima-ház fejlesztéseit is. 2011-ben kiemelt fejlesztési célunk volt a Fatima-ház kápolnájának kialakítása.

Kérem, segítse közös munkánkat továbbra is személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával!

Gere Dávid Márk, plébános, a kuratórium elnöke